Vilka hälsomål har du den här sommaren?

Vilka hälsomål har du den här sommaren?

-Tar hand om mig! Vill inspirera dig till att göra ett aktivt val med din hälsa. Vi gör det tillsammans då kan vi sporra varandra i med och motgång. Ditt första steg kan vara att du bestämt dig. Andra steget kan vara att du bestämmer vad det är du vill göra för att få...